Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Ombygging av sikringsskap

Ombygging sikringsskap enebolig IT 230V

Ønsker du at sikringsskapet ditt så slik ut? Klikk her for å komme til en enkel beskrivelse av ombygningen, og få et tilbud påombygning av ditt skap.
Under finner du en teknisk beskrivelse av ombygningen med noen tanker om hva du bør tenke på i forbindelse med denne.
En slik ombygning øker sikkerheten i anlegget betraktelig, men husk at i enkelte tilfeller kan sikringene ryke fortere enn før. Gi derfor beskjed hvis dere har kurser som ryker ofte, så kan vi se om disse kan splittes i 2 el. for å gjøre anlegget bedre.

Sikringsskap

Eldre sikringskap har to faremomenter. Gamle smeltesikringer har etter en tid tendens til å løsne litt. Det fører til dårligere kontakt og varmgang i sikringene, som kan medføre brann. I tillegg er avdekkingen mot strømførende deler mye dårligere enn dagens krav. Dette kan føre til at du kan få elektrisk sjokk hvis du "fingler" for mye inne i sikringsskapet. Hvis du skifter over til automatsikringer fjerner vi problemet med varmgang i sikringene. I tillegg setter vi opp ny avdekning, slik at sikringsskapet dekker de nyeste kravene i forskriftene. I praksis vil sikringsskapet se helt nytt ut.

Selve sikringene er såkalte "kombi automater". Det vil si at sikringen er en kombinert automatsikring og jordfeilbryter. Automatsikringen vil verne anlegget mot kortslutningsstrømmer og overbelastningsstrømmer, mens jordfeilbryteren verner anlegget mot jordfeil. Fordelen med å bruke kombi automater istedenfor separate automatsikringer og en hovedjordfeilbryter er mange.

Anlegget blir mye mer driftsikkert, siden hvis du får en jordfeil i anlegget ditt, vil kun strømmen i den feilkretsen ryke, og ikke strømmen i hele huset. Det er problemet med kun en hovedjordfeilbryter, den kutter strømmen på hele huset. Det har mange huseiere fått erfart, at jordfeilbryteren er slått ut mens man er bortreist og strømmen til hele huset og da spesielt til fryseboksen er borte. Et annet problem med kun en hovedjordfeilbryter er at den kan reagere på jordfeil som er hos naboen. Det hender faktisk at jordfeil hos naboen, kan føre til utkobling av din jordfeilbryter. Dette er jo til stor irritasjon og kan jo lage store problemer hvis du er bortreist. Disse problemene har vi ikke når vi bruker kombiautomater.

Nye kombiautomater er laget mer nøyaktig enn gamle L automater (automatsikringer laget før 1991) eller gamle smeltesikringer. Gamle sikringer kan slippe gjennom 30% større strøm enn nye sikringer før den ryker. Det vil si at vi får et sikrere anlegg med bruk av nye automater, men vi kan risikere at belastningsstrømmer som ikke fikk gamle sikringer til å ryke kanskje ryker nå. For å løse et slikt problem må man da trekke om ledningene og sette opp flere strømkurser. Det vil i praksis si at det er ikke sikkert vi bare kan bytte samme antall sikringer som er i huset, men vi må måle strømforbruket ditt, og se om vi må fordele ut mer strømkurser. Dette vurderer vi når gjør jobben, eventuelt tar dette i ettertid hvis det viser seg å bli et problem.

Kurser som fra tidligere brukte en 1,5mm2 ledning sikret med 15A er ikke lov nå. Dette var lovlig en liten stund på 90 tallet men det viste seg at det er brannfarlig. Har sikringsskapet en 15A kurs, bytter vi den til en10A, som nå er standard. Hvis det viser seg at belastningsstrømmen er over 10A, slik at sikringen vil ryker, må man også her trekke om kursen for å fordele den på flere sikringer.

Overspenningsvern

Forskriftene våre krever at vi skal avdekke flere forhold om hvor vidt vi skal sikre oss mot overspenninger. Vi skal avdekke risikoen for overspenninger ved å se på forventet tordenværshyppighet, foranliggende luftledningsnett, store belastningsvariasjoner eller start og stopp av store motorer.

Vi må også se på konsekvenser av eventuelle overspenninger ved for eksempel vurdere følsomhet for installert utstyr, fare for liv og helse, verdi av utstyr og kostnaden av driftsstans som følge av overspenninger.

Du må derfor her velge selv om kostnaden på utstyret ditt er så høyt at du ønsker å sikre deg best mulig mot overspenninger, med å installere overspenningsvern, (Grovvern) i sikringsskapet. PC, fjernsyn og annet følsomt utstyr må i tillegg sikres med finvern ute ved stikkontakten. Ved innmontering av overspenningsvern kan ingen gi "absolutt garantier for vern av verdier", men du vil ha en rimelig grad av sikkerhet.

Et annet alternativ er å selv ta risikoen for tap av verdier og velger selv bort overspenningsbeskyttelse. Vår erfaring er at du ikke skal ha mange PC `er eller flatskjermer før det er lønnsomt med overspenningsbeskyttelse.

PS: I vårt tilbud som vi har på ombygning av sikringsskap er overspenningsverninkludert.

Omtrekking av ledningene i huset

Vurderer Dere å trekke om ledningene i hele huset er det den beste løsningen når man tenker på å lage et sikrest mulig anlegg, og vi får hele installasjonen oppgradert til de siste forskriftskravene. Dette blir en større kostnad, og anbefales hvis du tar en større rehabilitering / påbygg på boligen. Vi bør derfor da ta et eget møte for å se på ulike løsninger, samtidig som du kanskje vurderer nettverksopplegg, intelligent styring av lys og varme og kanskje sentralstøvsuger.

Det vi prøver å beskrive videre her er hvorfor vi anbefaler å trekke om ledningene i boligen. Dette blir kanskje litt for mye "elektroteknisk", selv om jeg prøver å forklare det enklest mulig. Poenget med omtrekking av ledningene i huset er å lage et sikrest mulig anlegg, og få installasjonen opp til dagens forskriftskrav

For å beskytte oss mot elektrisk støt ved feil i anlegget, er sikkerhetsfilosofien mellom nye og gamle forskrifter veldig forskjellige. Jordfeil er en slik feil, og vi kan få jordfeil hvis det er svikt i den grunnleggene beskyttelsen. Det vil si at hvis den ene strømførende lederen ligger i kontakt med dekselet på elektrisk utstyr, vil hele utstyret bli strømførende.

Det er her forskjellen mellom nye og eldre forskrifter blir tydelige. Nye forskrifter krever at alle feil skal kobles ut, og slike feil som en jordfeil, kan kun kobles ut ved hjelp av jordfeilbryter.

Eldre forskrifter krevde ikke utkobling, men at man var i "ikke ledende omgivelser". Det vil si at man godtok at utstyret var spenningsførende, men siden vi stod isolert ifra bakken (som gir et jordingspotensial), ville vi ikke få strømgjennomgang. Det var for så vidt en grei sikkerhetsfilosofi dette, men problemet var at man ofte ikke var isolert ifra et jordingspotensial. Dette fordi at fliser på gulv, oppvarmingssystemer slik som radiatorer, eller andre metalliske bygningsdeler vil ha et jordingspotensial. Vi får da ikke et "ikke ledende omgivelse". Dette er direkte livsfarlig, og det er derfor myndighetene i 1998 krevde at alle nye anlegg skal ha "utkobling av feil", som beskyttelse metode.

Ved å gå etter nye forskrifter hvor vi ønsker "utkobling av feil" som beskyttelsesmetode, må vi i tillegg til å sette inn jordfeilautomater, trekke om ledningsnettet og sette opp nye stikkontakter med jord. Dette vil vi sterkt anbefale, særlig i eldre eneboliger hvor rør-opplegget er metallisk, det er montert radiatorer eller hvor det er fliser på gulv.

 

Vi hjelper deg gjerne med omtrekking av ledninger i ditt hus.