Kurs og opplæring

Som navnet tilsier satser vi også en del på IT

 Vi har vært en svært sentral brikke under utviklingen av en ERP-løsning for elektrobransjen. Denne løsningen er basert på Microsoft sin AX-Dynamics (Axapta) sin plattform, og den henter inn dataene fra håndholdte terminaler med SpeedyCraft programvare.

Vi driver idriftsettelseshjelp og kursing på dette systemet sammen med Navicom og Elkonor.

Elkonor tilbyr denne løsningen til sine medlemmer på en sentral serverløsning til en meget gunstig pris for medlemmene sine.

Kurs i NEK 400, samt FSE:

Kunnskap er nøkkelen til suksess. Alle våre ansatte blir kontinuerlig kurset i forskrifter og FSE. Vi har også en samarbeidsavtale med Opplæringskontoret for elektrofag, hvor vi bidrar med undervisning til lærlinger som skal opp til VG3 eksamen

For firma som har gamle og lite berøringssikre eller store sikringsskap tilbyr vi FSE kurs for driftspersonale slik at de er kvalifisert og godkjent for å betjene disse anleggene. Slike kurs arrangerer vi enten ute hos kunden eller vi holder lokaler selv. Vi tilpasser kursene til hver enkel kunde, og går samtidig gjennom installasjonen for å se hvor det er spesielt viktig å holde fokuset for å sikre enn trygg arbeidsplass for de ansatte.

 

Ta kontakt hvis dere ønsker kurs og opplæring.