Energiøkonomisering

Er du fornøyd med strømforbruket ditt, eller kunne du tenke deg å redusere forbruket uten at det går ut over komforten?

Hvis svaret på dette spørsmålet er "Ja" har vi mange muligheter til å innfri dette ved hjelp av energiøkonomisering. Vi hjelper deg med å finne frem til den beste løsningen for det aktuelle anlegget, enten det er ved hjelp av en varmepumpe, nattsenkingsanlegg, bevegelsesføler på lyset eller skifting av lysarmaturer. Det er mange fordeler ved å bytte til energibesparende løsninger.

Enøk begrepet kommer fra et ønske om å utnytte energien mer effektivt. Dette kan man gjøre ved å sløse mindre, få mer ut av hver kilowattime og bruke billigere (og fornybare) energikilder.

Våre erfarne medarbeidere kan enkelt beregne inntjeningstider og sparepotensiale for forskjellige løsninger. Dette vil gi deg best mulig oversikt og mulighet til å spare på strømmen.

 

Reduser strømutgiftene med smart energiøkonomisering

Slike løsninger innen energiøkonomisering som vi snakker om her fører til både redusert strømforbruk og økt verdi på bygget/huset. Ved å sette opp et målearrangenment og måle dagens forbruk er det mulig å gi helt konkrete tall for sparepotensialet i ditt bygg.

Vi ønsker også å gjøre deg oppmerksom på at ved energiøkonomisering finnes det en god del tilskuddsordninger for å rehabilitere et eksisterende anlegg. Det skal lønne seg å bruke lite strøm!

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på våre løsninger innen energiøkonomisering.