El installasjoner

Elektriske installasjoner

Elektrisk installasjon er et distribusjonssystem for elektrisk strøm i bygninger. Denne typen distribusjonssystem har et system for inntak fra kabel og et internt distribusjonsnett. Her er sikringsskapet sentralen for systemet. Det er en rekke ulike foreskrifter som regulerer denne typen installasjoner slik at de skal være så sikre som mulig. Derfor er det best å be en elektriker om hjelp når dette settes opp i ditt hjem eller en bygning du administrerer.

Elektrikere fra EL-IT Installasjon er kjent med alle kravene i Norsk lovverk og sørger for at ditt system følger disse. Kun virksomheter registrert i DSBs sentrale register kan lovlig utføre og vedlikeholde elektriske anlegg. Dette sikrer at alle koblinger gjøres forsvarlig og det sparer både tid å penger i det lange løp å få en faglært elektriker til å utføre jobben. Noen privatpersoner velger å kjøpe inn materiell selv, men installasjonen og vedlikeholdet må alltid utføres av fagpersonell.

Om du oppdager en feil ved ditt anlegg er du pliktig til å melde fra om dette til en bedrift som er registrert og som kan ta seg av problemet. De vil komme inn og verifisere feilen for så å utbedre problemet.

Trenger du hjelp med elektriske installasjoner kan du gjerne ta kontakt med oss her hos EL-IT Installasjon AS.